Mis on kodulaen?

Kodulaen ehk eluasemelaen on tänapäeval üks tuntumaid ja vajalikumaid laenuliike.

Kodu soetamine kahjuks üldjuhul ilma selle laenuvarjandita oleks praegu enamusel inimestest võimatu/puhtfüüsiliselt teostamatu. Tänu majanduse arengule on sellega kaasas käinud ka pangandus, mis pakub erinevaid laenu variante eluaseme soetamiseks. Kuigi laenuga seostuvad ka intressid ja muud kulud, oleks selline variant ikkagi parem, kui üürida korterit kallima hinna eest.

Kes saaks kodulaenu taotleda?

Kodulaenu saavad taotleda kõik Eestis legaalselt elavad eestlased ja ka välismaalased, kellel kehtiv elamisluba vastavaks laenu perioodiks.

Loomulikult peaks taotleja olema vähemalt 18 aasta vanune, kuid kindlasti ei tohiks olla laenulepingu lõppemise momendiks vanem kui 75 aastane.

Laenu taotlemise põhilisemaid tingimusi oleks igakuine stabiilne sissetulek, mis ei tohiks olla vähem, kui 400.- vastavalt laenupakkuja seatud tingimustele.

Kui suurt kodulaenu saaks taotleda?

Kodulaenud on üldjuhul limiteeritud summaga, vastavalt kohustuslikule hindamisaktile, mis tuleks ostetavale objektile teostada või refinantseerimise juures tagatisvarale/hüpoteegile teostada. Kuid tavajuhtudel annab laenupakkuja vastavalt olukorrale 70-100% suuruses laene Loomulikult reaalne panga poolne finantseering selgub taotluse vastuses, mis on teostatud personaalselt vastavalt laenutaotleja maksevõimekusele ja -käitumisele.

Üldjuhul edastatakse laenupakkumise vastus laenutaotlejale maksimaalselt 3 tööpäeva jooksul isiklikult telefoni/meili teel. Kodulaenu on võimalik taotleda erinevate teenusepakkujate juures 7 500 – 300 000.- kuni 30 aastase maksetähtajaga.

Mis sobiks kodulaenu tagatiseks?

Kodulaenu taotledes on kindlasti vajalik tagatise olemasolu. Tagatiseks sobib ostetav vara või muu hüpoteek. Kui ostetava vara väärtus vastava hindamisaktiga ei ole piisav siis oleks lisatagatise olemasolu laenu taotlemisel suureks plussiks või oleks vaja lisada suurem omafinantseering, kui muidu üldjuhul nõutud. Kindlasti aitab laenu taotlemisel, kui oleks võimalik lisada lisatagatis muu kinnisvaraga sellisel juhul on võimalik taotleda suuremaid summasid, kui ostetav kinnisvara väärtus. Lisatagatise olemasolul võib laenu taotleda ilma omafinantseeringuta. Üldjuhul peaks omafinantseering olema 10-15% taotletavast summast, vastavalt pakkuja tingimustele.

Omafinantseeringu puhul saab abi ka Kredexi käenduse kaudu.

Kes saab taotleda kodulaenг Kredexi tagatisega?

Kredexi sihtgruppi kuulumine on eluaseme soetamisel suureks plussiks, kuna sellisel meetodil on omafinantseering vaid kuni 10%.
Sihtgrupid jagunevad:

  1. Noor pere – kuni 15 aastast (k.a) noorukit kasvatav vanem/vanemad.
  2. Noor spetsialist – eriala omandanud kuni 35 aastane töötav spetsialist.
  3. Energiatõhusa elamu ostja – Toetust saab taotleda energiatõhususklassi C kinnisvara soetamisel.
  4. Veteranid – kaitseliidu teenistuskohustust täites viga saanud või välismissioonil käinud veteran.
  5. Üürnik – tagastatud kinnisvaral alaliselt elav üürnik.

Kindlasti tasuks vaadata ka sihtgruppi sobivust Kredexi enda kodulehel ja vajadusel konsulteerida halduriga.

Kui kulukas on kodulaen?

Kodulaenuga kaasnevad erinevad kulud, mis lisanduvad igakuisele intressile. Intress ise on väike ja varieerub vastavalt laenupakkujale. Intressi arvestatakse lisades 6 kuu euriborile panga protsent juurde. Intress üldjuhul kodulaenu puhul üle 5 % siiski ei ulatu, kuid loomulikult tuleks võrrelda erinevate laenupakkujate juures. Ühekordsete maksetena laenu taotlemisel lisanduvad laenulepingu makse, notaritasu ja kinnisvarale teostatava hindamisakti tasu. Igakuiselt lisaks intressile tuleks tasuda laenu hoolduse eest pangale ja kinnisvarale tehtud kohustuslikud kindlustusmaksed.

Kindlasti tuleks pärast erinevate laenupakkujate juures taotluste tegemist ja pakkumiste saamist kontrollida ja võrrelda kodulaenu KKM ja intressi protsenti, need protsendid määratakse igale kliendile vastavalt maksevõimekusele, kinnisvara hinnale, omafinantseeringule ja töötasule personaalselt.