Intress

Intress on raha kasutamise eest selle omanikule makstav tasu. Teisiti öeldes, rahasumma, mille laenuandja saab laenajalt tasuks raha kasutada andmise eest. Näiteks, kui mina laenan sulle 1000 eurot üheks aastaks kasutada ja intressimäär on 3%, siis tasu raha kasutada andmise eest (ehk intress) on 30 eurot. Intressi sünonüüm on kasvik.

Intressi kasutatakse krediiditoodete ja finantsinsrumentide väärtuse, kulu ja tulu mõõtmiseks.

Mis on intress ja intressimäär?

Intressi ja intressimäära tuleb vaadelda kui praktilisi parameetreid, mida me vajame mõõtühikutena. Näiteks kui sa soovid mulle raha laenata, aga tahad sellise tegevuse eest tasu saada, siis kuidas sa mõõdad raha laenamise tasu? Kas see on lihtsalt kokkulepitud summa (näiteks 10 või 100 eurot) või sõltub tasu laenatud rahasumma suurusest? Selle jaoks, et oleks võimalik mõõta raha kellegi teise kätte andmist ja tasu sellise tegevuse eest, ongi intressimäär loodud.

Tavakeeles kasutatakse intressi ja intressimäära samas tähenduses. Ehk sünonüümidena. Tegelikult on intress ja intressimäär mõnevõrra erinevad. Intress on rahaline tasu ehk rahasumma, näiteks 30 eurot või 250 eurot.

Intressimäär on mõnevõrra erinev. Määrad tähistatakse alati protsendina. Näiteks tulumaksu maksumäär on 20%, teleri järelmaksu krediidi kulukuse määr on 17%, sõber andis mulle tagatiseta laenu intressimääraga 5%, Eesti riigi majanduse aastane inflatsioonimäär on 3%, noortele peredele antakse eluasemelaenu intressimääraga 2,5%.

Seoses inflatsiooniga saab kasutada nominaalselt intressimäära ja reaalset intressimäära. Nominaalne intressimäär ei võta arvesse inflatsioonimäära. Reaalne intress on intress, mis võtab arvesse inflatsioonimäära.

Seega, intress on konkreetne rahasumma, näiteks 50 eurot. Intressimäär on protsent, näiteks 10%.

Näide intressi ja intressimäära kasutamisest

Laenu võttes antakse sulle rahasumma. Selle eest, et keegi annab talle kuuluva rahasumma sulle, pead sa maksma intressi. Sõbralt raha laenates sa saad tasuta õiguse tema raha kasutada, sest ta usaldab sind, pead vaid kokkulepitud summa õigel ajal tagasi maksma. (Usaldusel põhinevat laenuandmist nimetatakse blankokrediidiks). Äärmisel juhul küsib sõber sult intressi.

Oletame nüüd, et sõber laenab sulle üheks aastaks 1000 eurot, intressimääraga 3% aastas.

Laenates 1000 eurot ja arvestades intressimääraks 3%, pead sa ühe aasta möödudes tagasi maksma 1030 eurot. Laenu põhiosa suuruseks on 1000 eurot ja intressi summaks 30 eurot. Sellisel juhul on laenu kogu kulu 1030 eurot. Ja see on kõik, rohkem sa midagi maksma ei pea.

Niiviisi vanasti tehtigi tehinguid ja arvestati laenude kogukulu. Tänapäeval enam nii pole. Nüüd on lisaks intressile muud tasud, kulud, garantiid ja trahvid, mida küsitakse laenu võttes. Järgmises parahgrahvis pikemalt juttu sellest, mis kulud laenu võtmisega kaasnevad. Märkusena mainiks ära, et näited on laenude põhjal, aga intress ja krediidi kuluse määr kehtib samamoodi ka järelmaksu ja liisingu puhul.

Intressi arvutamise valem

Intressi arvutamiseks tuleb korrutada rahasumma intressimääraga. Oletame, et sul on vaba raha 1000 eurot. See 1000 eurot kuulub sulle. Sõbranna Annika tahab sult 1000 eurot laenata. Otsustad talle laenu anda, aga siiski soovid laenamise eest ja raha Annikale kasutada andmise eest tulu ehk kasumit teenida. Selle jaoks laenad sa Annikale 1000 eurot üheks aastaks intressimääraga 5%. Annika soovib teada, kui palju ta sulle intressi maksma peab. Selle jaoks Annika korrutab 1000 (laenatud rahasumma) 5-protsendiga. Ehk tehe on 1000 x 5 = 5000.

Intressi arvutamine (näide)

1000 x 5 / 100 = 50

Kuna tegu on protsendiga, siis võtame kaks nulli ära, järele jääb 50. Seega sinu kasum aastas, kui laenad Annikale 1000 eurot, on 50 eurot. Annika peab sulle aasta möödudes tagasi maksma 1050 eurot.

Intressimäärad Eestis

Intressimäär on levinud krediiditoodetel ja finantsinstrumentidel. Kesmised intressimäärad Eestis pakutud krediidil on järgnevad:

  • 1,5-3% Kodulaen
  • 3-8% Tagatisega tarbimislaen
  • 5% Õppelaen
  • 7-25% Tagatiseta tarbimislaen
  • 15-20% Krediitkaart
  • 15-25% Järelmaks

Juhime tähelepaenu asjaolule, et tegu on intressimääraga. Teenuse ja toote hinna ainult üheks osaks on intress. See tähendab, et võetud teenuse või ostetud asja tegelik maksumus on alati suurem number kui intressimäär. Laenu kogukulu mõõtmiseks kasutatakse krediidi kulukuse määra, mis näitab sulle täpselt, kui kallis laen, liising, krediitkaart või järelmaks on.

Kas ma peaksin intressi vaatama?

Kindlasti tasub intressi vaadata tooteid ostes või laenu võttes. Küll aga oleneb valdkonnast, kus rohkem ja kus vähem intressi vaadata. Näiteks tarbimislaenude (kiirlaen, väikelaen, autolaen) puhul ei maksa väga palju intressi vaadata, sest laenuandjad tahtlikult pakuvad väikest intressi (reklaam) ja panevad juurde muude tasude arvelt. Seega madal intress tarbimislaenude valdkonnas ei ole pädev indikaator, mida vaadata.

Järemaksuga ostes ei tasu ka väga palju intressile keskenduda, sest ka nemad küsivad lepingutasu ja muid lisatasusid. Vaadata tuleks krediidi kulukuse määra. Sama ka laenude puhul.

Autoliisingu ja kodulaenu puhul jällegi tasub intressi vaadata. Kodulaen ehk eluasemelaen sõlmitakse väga pikaks perioodiks (15-30 aastat). Pika perioodi puhul mängib väga suurt rolli intressimäär, sest suurelt laenusummalt tuleb intressitasu maksta. Eesti kodulaenude intressid on vahemikus 2-4%. Need on soodasad kodulaenud. Leidub ka kõrgema intressiga kodulaene.